Combo Gyodai kenji Combo Gunkan Combo Vegano Guioza tataki
Combo Kenji
Combo Yoshi Premium
Combo Gyodai
Combo Gunkan - 24 pçs
Combo Godzilla
Combo Samurai
Combo Ninja
Combo Jaspion
Combo Yoshi
Esse Pode, né!?
Baby Yoshi
Combo Roast
Combo Kamikaze
Uramaki Skin, Gengibre e Limão
Uramaki Salad Spice
Uramaki Filadéfia de Kani
Uramaki Salmão
Uramaki Salad
Voltar