tele grátis kenji Combo Gunkan Combo Vegano Guioza tataki
Oshizushi Shake Tataki
Oshizushi Ebi
Temaki Monte Fuji
Temaki Yoshi Mix
Temaki Alaska
Temaki Filadélfia de Kani
Temaki Skin, Gengibre e Limão
Temaki Hot Filadélfia
Temaki Filadélfia
Temaki Skin
Temaki Kani
Temaki Salmão
Acelga Roll Salmão
Combo 2 Hots + 1 coca lata
Hot Top
Yakisoba de Carne
Nikuman
Yakisoba de Frango
Voltar